Mikko Uuksulaisen kotisivu

Backup Plan

Kuvaus

Backup Plan on alunperin oman tarpeeni synnyttämä projekti. Etsin aikoinani yksinkertaista tapaa varmuuskopioida tiedostoja ja hakemistoja pakattuna arkistoihin, mutta petyin olemassa oleviin vaihtoehtoihin. Jäljelle ei jäänyt kuin vaihtoehto toteuttaa kyseinen ohjelma itse.

Backup Plan ottaa syötteenään ns. suunnitelman, johon on merkattu etukäteen varmuuskopioitavat tiedostot ja hakemistot, tieto minne pakattu arkisto kopioidaan sekä itse suunnitelman nimi. Ohjelmalle voidaan myös antaa argumentteinä erinäisiä asetuksia, joilla voidaan vaihtaa esimerkiksi pakkausmuotoa, asettaa salasanoja tai vaikka lisätä aikaleima paketin perään.

Vaatimukset

.NET Framework 3.5

Ohje

Backup Plan on komentoriviohjelma. Se ajetaan seuraavalalla tavalla:


backup [varmuuskopiotiedosto]/all [kahvat][parametrit]

Varmuuskopitiedostoksi kelpaa joko tiedoston täydellinen nimi tai sen nimi ilman päätettä. All-käskyllä ohjelma varmuuskopioi kaikki kyseisessä työskentelykansiossa sijaitsevat suunnitelmat. Ohjelman kahvat ja parametrit ovat seuraavat:

  • -c[7z/zip/tar/gzip/bzip2/iso/udf] - vaihtaa pakkauksen tiedostomuodon. Oletuksena se on 7z.
  • -p[salasana] - Asettaa pakettiin halutun salasanan.
  • -e - Kryptaa salasanan avulla otsikot. Vaatii, että salasana on annettu -p kahvalla.
  • -time - Lisää aikaleiman paketin nimeen.

Suunnitelmatiedosto on tallennettava muodossa .bp. Tiedoston formaatti on seuraavanlainen:

Suunnitelman nimi (käytetään myös paketin nimessä)
Varmuuskopiointien sijainti (muodossa hakemisto,hakemisto,hakemisto...)
Varmuuskopioitavat tiedostot (muodossa !/#/$lähdepolku|sijainti paketissa. Alkumerkit kuvaavat kopiointitapaa: ! on hakemisto, $ on rekursiivinen hakemisto ja # on tiedosto.)
...
...


Esimerkki:

gamesaves
C:\,D:\gamesaves
!C:\games\tetris\game.sav|MySaves\tetris

Lataus